PRIVACYVERKLARING (AVG)

UW PRIVACY

Per 25 mei 2018 geldt de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Daar komen een aantal verplichtingen uit voort waaronder het bijhouden van een cliëntendossier. Voor de diensten die ik aan u verleen in de vorm van individuele coach- en healingtrajecten en workshops is het noodzakelijk dat ik, als coach en healer uw persoonsgegevens goed verwerk en vastleg.

In het cliëntendossier staat vermeld:
– Naam en adres
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Behandelvorm
– De data van de behandelingen

Ik waarborg uw privacy. Dit betekent dat ik zorgvuldig omga met uw gegevens en dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Ik, Sandra Wesenaar, intuïtief coach en healer, heb als enige toegang tot uw gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens kunnen alleen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Maken van facturen
  • Verzenden van een mailing met nieuwe activiteiten, waar u zich ten alle tijden voor af kunt melden middels ‘afzender beantwoorden’.
  • Gebruik bij belastingaangifte en of jaarafrekening.

Met vriendelijke groet
Sandra Wesenaar